Hình thức thanh toán

Các hình thức thanh toán được chấp nhận/hỗ trợ tại NoguchiVN
 
1. Thanh toán COD
Khách hàng thanh toán tiền mặt khi nhận hàng. Không kèm phí khác phí báo trên hoá đơn.
 
2. Thanh toán Chuyển khoản ngân hàng
Khách hàng trước và sau khi nhận hàng có thể thanh toán phí mua hàng qua hình thức chuyển khoản Ngân hàng. Các tài khoản NH chính thức được công bố dưới đây:
  Chủ TK: Công ty TNHH hàng nội địa Nhật Bản Hoàng Quân
  Vietcombank Tân Định
   0371000479644
 
Lưu ý: Khách hàng chỉ chuyển khoản đến các tài khoản được công bố trên website để đảm bảo tính xác thực. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi các bạn chuyển khoản đến bất kỳ tài khoản nào khác.